"hear appeals" — Słownik kolokacji angielskich

hear appeals kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear an appeal
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz apele
  1. hear czasownik + appeal rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Court officials said the appeal would be heard next week.

    Podobne kolokacje:

podobne do "hear appeals" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "hear appeals" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inne