"give an appeal" — Słownik kolokacji angielskich

give an appeal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): daj apel
  1. give czasownik + appeal rzeczownik
    Silna kolokacja

    Not that it was any of my business, but then again, that's exactly what gave the question its appeal.

    Podobne kolokacje: