"hear water" — Słownik kolokacji angielskich

hear water kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz woda
  1. hear czasownik + water rzeczownik
    Silna kolokacja

    Then I heard water running as he washed his hands.

    Podobne kolokacje: