"hear one's tone" — Słownik kolokacji angielskich

hear one's tone kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear the tone
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś ton
  1. hear czasownik + tone rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I heard the tone of her voice, not the words.

    Podobne kolokacje: