"hear the details" — Słownik kolokacji angielskich

hear the details kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz szczegóły
  1. hear czasownik + detail rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I understand why they don't want to hear details of my bad days.

    Podobne kolokacje: