"hear pieces" — Słownik kolokacji angielskich

hear pieces kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz kawałki
  1. hear czasownik + piece rzeczownik
    Silna kolokacja

    We hear bits and pieces of news from the few who pass this way.

    Podobne kolokacje: