"hear songs" — Słownik kolokacji angielskich

hear songs kolokacja
Popularniejsza odmiana: song is heard
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz piosenki
  1. hear czasownik + song rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Since we had never heard the song no one knew.

    Podobne kolokacje: