"hear one's prayer" — Słownik kolokacji angielskich

hear one's prayer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś modlitwa
  1. hear czasownik + prayer rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    To him, it was the sign that God had heard his prayers.

    Podobne kolokacje: