"hear calls" — Słownik kolokacji angielskich

hear calls kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear the call
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz rozmowy telefoniczne
  1. hear czasownik + call rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I was on my way home and heard the call.

    Podobne kolokacje: