ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"hear the tone" — Słownik kolokacji angielskich

hear the tone kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz ton
  1. hear czasownik + tone rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I heard the tone of her voice, not the words.

    Podobne kolokacje: