"hear a lot" — Słownik kolokacji angielskich

hear a lot kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz dużo
  1. hear czasownik + lot rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I have heard a lot of very good things about him.

    Podobne kolokacje: