"hear one's approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś podejście
  1. hear czasownik + approach rzeczownik
    Silna kolokacja

    To hear her approach better, he turned the Vivaldi off.