"describe one's approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opisywać czyjś podejście
  1. describe czasownik + approach rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He has described the party's approach as the way forward, rather than a return to the past.