BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"change one's approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmiana czyjś podejście
  1. change czasownik + approach rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    No amount of pressure to win, Waters said, will make him change his approach.

powered by  eTutor logo