"make one's approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): robić czyjś podejście
  1. make czasownik + approach rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They must have wanted him very particularly, to make such an approach.