"hear one's views" — Słownik kolokacji angielskich

hear one's views kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś widoki
  1. hear czasownik + view rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I just wanted to hear your views on this subject.

    Podobne kolokacje: