"hear one's mother" — Słownik kolokacji angielskich

hear one's mother kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś matka
  1. hear czasownik + mother rzeczownik
    Silna kolokacja

    "I heard her mother calling outside," he told the court.