"hear Music" — Słownik kolokacji angielskich

hear Music kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear music
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz Muzyka
  1. hear czasownik + music rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He could hear the music when the door was open.

    Podobne kolokacje: