"hear one's prayers" — Słownik kolokacji angielskich

hear one's prayers kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear one's prayer
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś modlitwy
  1. hear czasownik + prayer rzeczownik
    Luźna kolokacja

    To him, it was the sign that God had heard his prayers.

    Podobne kolokacje: