"hear gunshots" — Słownik kolokacji angielskich

hear gunshots kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz wystrzały
  1. hear czasownik + gunshot rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The mother told the police she did not hear gunshots.

    Podobne kolokacje: