"hear cars" — Słownik kolokacji angielskich

hear cars kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear a car
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz samochody
  1. hear czasownik + car rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    After perhaps five minutes he heard a car coming behind.

    Podobne kolokacje: