"hear one's intake" — Słownik kolokacji angielskich

hear one's intake kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś pobór
  1. hear czasownik + intake rzeczownik
    Silna kolokacja

    Dan heard his intake of breath as he came to a dead stop.

    Podobne kolokacje: