"hear one's thoughts" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś myśli
  1. hear czasownik + thought rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I would very much like to hear your thought on this.