"read one's thoughts" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "read one's thoughts" po angielsku — Słownik polsko-angielski

"read one's thoughts" — Słownik kolokacji angielskich

read one's thoughts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czytać czyjś myśli
  1. read czasownik + thought rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    As if reading his thought, Bill looked around at him.