KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"express one's thoughts" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "express one's thoughts" po angielsku

czasownik
  1. wyrazić swoje myśli

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"express one's thoughts" — Słownik kolokacji angielskich

express one's thoughts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyrażać czyjś myśli
  1. express czasownik + thought rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And then he asked them to express their own thoughts about it.

powered by  eTutor logo