ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"share one's thoughts" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dzielić czyjś myśli
  1. share czasownik + thought rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Which was not to say she would share her thoughts.

powered by  eTutor logo