ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"put one's thoughts" — Słownik kolokacji angielskich

put one's thoughts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś myśli
  1. put czasownik + thought rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He set off, and put thoughts of his people behind him.

    Podobne kolokacje:

podobne do "put one's thoughts" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "put one's thoughts" po angielsku

czasownik

powered by  eTutor logo