"hear ideas" — Słownik kolokacji angielskich

hear ideas kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear one's ideas
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz pomysły
  1. hear czasownik + idea rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    You could hear their ideas and what they wanted from the sport.

    Podobne kolokacje: