"hear feet" — Słownik kolokacji angielskich

hear feet kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear one's feet
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz stopy
  1. hear czasownik + foot rzeczownik
    Luźna kolokacja

    As he heard feet behind him, the second man let go, turned.

    Podobne kolokacje: