"hear several tales" — Słownik kolokacji angielskich

hear several tales kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear tales
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz kilka opowieści
  1. hear czasownik + tale rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We hope to hear the tale of what happened here.

    Podobne kolokacje: