ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"hear one's concerns" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś niepokoje
  1. hear czasownik + concern rzeczownik
    Silna kolokacja

    In short, I hear your concerns and will defend them to the best of my ability.

    Podobne kolokacje: