"hear one's answer" — Słownik kolokacji angielskich

hear one's answer kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear the answer
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś odpowiedź
  1. hear czasownik + answer rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I'm just not sure I want to hear the answer.

    Podobne kolokacje: