"hear one's complaints" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: hear complaints
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś skargi
  1. hear czasownik + complaint rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Not too long after the 1986 law went into effect, Congress began to hear complaints.