ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"hear one's thought" — Słownik kolokacji angielskich

hear one's thought kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear one's thoughts
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś myśl
  1. hear czasownik + thought rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I would very much like to hear your thought on this.