"hear commotion" — Słownik kolokacji angielskich

hear commotion kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear the commotion
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz zamieszanie
  1. hear czasownik + commotion rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The morning he died, I heard commotion from his room just before 2.

    Podobne kolokacje: