"hear messages" — Słownik kolokacji angielskich

hear messages kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear the message
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz wiadomości
  1. hear czasownik + message rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I think everyone in America has heard my message by now.

    Podobne kolokacje: