ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"hear conversations" — Słownik kolokacji angielskich

hear conversations kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear the conversation
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz rozmowy
  1. hear czasownik + conversation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He had heard the conversation between the men from town.