"dedicate to conversation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poświęć rozmowie
  1. dedicate czasownik + conversation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Other forums are dedicated to general conversation, political discussions, do-it-yourself projects or regional discussions.