"hear one's response" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś odpowiedź
  1. hear czasownik + response rzeczownik
    Silna kolokacja

    Just for a moment he halted to hear her response.