"provide responses" — Słownik kolokacji angielskich

provide responses kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostarcz odpowiedzi
  1. provide czasownik + response rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    What if I can't provide a response within the required period?

powered by  eTutor logo