"hear one's steps" — Słownik kolokacji angielskich

hear one's steps kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear steps
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś kroki
  1. hear czasownik + step rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The boy was about to say something more when they heard steps.

    Podobne kolokacje: