NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"hear people" — Słownik kolokacji angielskich

hear people kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz ludzie
  1. hear czasownik + people rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I wonder if I'll ever be able to hear people this way.

    Podobne kolokacje: