"hear movement" — Słownik kolokacji angielskich

hear movement kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz ruch
  1. hear czasownik + movement rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Finally, he heard movement at the other end of the phone.

    Podobne kolokacje: