"hear the laughter" — Słownik kolokacji angielskich

hear the laughter kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear laughter
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz śmiech
  1. hear czasownik + laughter rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Behind us we heard the laughter of the two girls.

    Podobne kolokacje: