ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"hear concerns" — Słownik kolokacji angielskich

hear concerns kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear one's concerns
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz niepokoje
  1. hear czasownik + concern rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In short, I hear your concerns and will defend them to the best of my ability.

    Podobne kolokacje: