"hear talks" — Słownik kolokacji angielskich

hear talks kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear talk
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz rozmowy
  1. hear czasownik + talk rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I have heard talk of people who lived out their lives as children, and alone.

    Podobne kolokacje: