"hear one's car" — Słownik kolokacji angielskich

hear one's car kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear a car
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś samochód
  1. hear czasownik + car rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    After perhaps five minutes he heard a car coming behind.

    Podobne kolokacje: