"hear one's pleas" — Słownik kolokacji angielskich

hear one's pleas kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear one's plea
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś apele
  1. hear czasownik + plea rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    At that time, they will charge him and hear his plea.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo