"hear one's breath" — Słownik kolokacji angielskich

hear one's breath kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś oddech
  1. hear czasownik + breath rzeczownik
    Silna kolokacja

    I waited, so still I could hear my own breath.