"project" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

project czasownik

project + rzeczownik
Kolokacji: 13
project an image • project power • project one's voice • project earnings • project confidence • ...
project + przyimek
Kolokacji: 30
project onto • project out • project into • project from • projected on • ...
project + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 12
originally projected • project forward • initially projected • project simultaneously • project slightly • ...

project rzeczownik

rzeczownik + project
Kolokacji: 376
research project • housing project • construction project • development project • pilot project • solo project • Manhattan Project • ...
project + rzeczownik
Kolokacji: 96
project manager • Project Gutenberg • project director • project management • project leader • project team • project cost • ...
project + czasownik
Kolokacji: 199
project includes • project involves • project aims • project requires • project begins • project fails • project costs • project provides • ...
czasownik + project
Kolokacji: 167
project undertaken • project sponsored • project aimed • initiate projects • pursue projects • project called • support projects • ...
przymiotnik + project
Kolokacji: 377
special project • ambitious project • joint project • collaborative project • specific project • future project • ongoing project • ...
przyimek + project
Kolokacji: 25
on projects • including projects • through projects • among projects • with projects • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.